KVKK Fiyatlandırma

Gerekli korunma yöntemlerinin belirlenmesi ve uygulanması gereken yol haritasının çizilmesi için ücretsiz görüşmeden sonra teklifiniz tarafınıza iletilecektir.
İletişim

Kocaeli - İzmit KVKK Danışmanlık Hizmeti

Yaratıcılık, kalite, yüksek bilgi birikimi ve son teknoloji ile hedeflerinize ulaşmayı garantiliyoruz.

Veri Güvenliği
Kayıt altında tutmuş olduğunuz kişisel verilen firmanız dışına çıkmasına engel olabilmek veya raporlama yaparken veri sızıntısını önleyerek kaybınızı sıfıra indiriyoruz.
Doğru Çözüm
Profesyonel destek vermekte olduğumuz çözüm ortaklığı ile bilişim teknolojileri sayesinde firmanıza özel çözümler üretiyoruz.
Danışmanlık
Bilgi güvenliği bilincine kavuşturan, veri etiketleme teknolojisi yardımıyla önemli içeriği otomatik koruyan ve verilerin kaybolmasının önüne geçen, değerlendirme danışmanlığı sunuyoruz.

KVKK Hakkında Detaylı Bilgi Sahibi Olun !

Firmanızda 1 takvim yılı içerisinde 50 kişiden fazla personel istihdam ediliyor veya yıllık cironuz 25 milyon TL'nin üzerine çıkıyorsa KVKK'ya tabi olduğunuzu unutmayın. Mutlaka bizlerden profesyonel destek alın.
İletişim
Kişisel Veri Danışmanlık Hizmetleri

Hukuk
Açık rıza formları, aydınlatma metinleri, sözleşmeler, kişisel veri envanteri hazırlanması, farkındalık eğitimler vs.
Teknoloji
Ağ güvenliği, yetki matrisi, kullanıcı hesapları yönetimi, veri maskeleme, yedekleme, güvenlik duvaları vb.
Süreç yönetimi
Oluşturulan politikalar doğrultusunda iç süreç hazırlanması, verilerin sınıflandırılmaya hazır hale getirilmesi.

KVKK

Hakkında

merak

edilenler?

Kişisel Veri Nedir?

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Bu bağlamda sadece bireyin adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri gibi onun kesin teşhisini sağlayan bilgiler değil, aynı zamanda kişinin fiziki, ailevi, ekonomik, sosyal ve sair özelliklerine ilişkin bilgiler de kişisel veridir. Bir kişinin belirli veya belirlenebilir olması, mevcut verilerin herhangi bir şekilde bir gerçek kişiyle ilişkilendirilmesi suretiyle, o kişinin tanımlanabilir hale getirilmesini ifade eder. Yani verilerin; kişinin fiziksel, ekonomik, kültürel, sosyal veya psikolojik kimliğini ifade eden somut bir içerik taşıması veya kimlik, vergi, sigorta numarası gibi herhangi bir kayıtla ilişkilendirilmesi sonucunda kişinin belirlenmesini sağlayan tüm halleri kapsar. İsim, telefon numarası, motorlu taşıt plakası, sosyal güvenlik numarası, pasaport numarası, özgeçmiş, resim, görüntü ve ses kayıtları, parmak izleri, genetik bilgiler gibi veriler dolaylı da olsa kişiyi belirlenebilir kılabilme özellikleri nedeniyle kişisel verilerdir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Nedir?
Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem, kişisel verilerin işlenmesi olarak kabul edilmektedir. Kişisel verilerin belirtilen şekilde toplandıktan sonra silme, yok etme ya da anonim hale getirme işlemlerine kadar olan süreçte gerçekleştirilen her türlü faaliyet Kanun kapsamında kişisel verilerin işlenmesi olarak değerlendirilmektedir.
KVKK Nedir?
KVKK, Kişisel Verilerin Korunması Kanunudur. Aynı zamanda bu kanunu işletebilmek ve süreçleri sürdürebilmek için KVKK kurumu hayatımıza girmiştir. Bu tarihten sonra denetimler başlayarak kişisel verilerin korunması konusunda ciddi adımlar atılmaya başlanmıştır. Uzun bir süredir tasarı halinde bekleyen KVKK kanunu 7 Nisan 2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu sayede kişisel verilerin işlenmesinden tutun da özel hayatın gizliliğine kadar kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak için kişisel verileri işleyen firmaların yükümlülükleri ile uyacakları kurallar belirlenmiştir.
Veri Sorumlusu Kimdir?
Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
Veri İşleyen Kimdir?

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyenveri sorumlusunun organizasyonu dışındaki gerçek veya tüzel kişiler olarak tanımlanmaktadır.

KVKK Kimleri Kapsar?
Kanun, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin (kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi) parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır.
Yaptırımlar ve Cezalar
Kabahatler kanuna istinaden kurulun öngörebileceği cezaları ise şu şekilde özetleme imkanımız olacaktır. Aydınlatma yükümlülüğüne aykırılık 5.000 ile 100.000 TL, Veri güvenliğine ilişkin yükümlülüğe aykırılık 15.000 ile 1.000.000 TL, Kurul kararına aykırılık 25.000 ile 1.000.000 TL, Sicil kayıt yükümlülüğüne aykırılık 20.000 ile 1.000.000 TL, Beliritilen ceza ve yaptırımlar kanunda belirtilmiş olup öncelikle şartları sağlayan kurum ve firmalar 31.09.2019 tarihine kadar verbis sistemine kayıt yükümlülüğü bulunmaktadır.
profesyonel hizmet doğru adres !

adres

Karabaş Mah. Cumhuriyet Cad.

No:172 K:3 D:8 İzmit/KOCAELİ

İletişim

Tel: +90 (505) 563 49 79 Email: sadikonur@hotmail.com

Daha fazla bilgi isterseniz

Geniş KVKK Kanunu hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak istiyorsanız Sıkça Sorulan Sorular (SSS) sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Sizlere sağladığımız hizmeti en yüksek seviyede ve verimli tutabilmek adına her geçen gün çalışmalarımıza yenisini eklemekteyiz. KVKK danışmanlık Kocaeli sınırları içerisinde bizden alınır !

KVKK Hakkında Sorulanlar